Tovar, Služba(Z) - Zákazky § 117 Tlačiť

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Lesnícke služby v ťažbovom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky pre rok 2020“

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Lesnícke služby v lesopestovateľskom procese pre Obecný podnik lesov, spol. s r.o. Poniky pre rok 2020“