Drevo Tlačiť
Piatok, 27 Marec 2015 09:54

Cenník surového dreva  OPL Poniky platný od 8.2.2018

Platnosť cenníka: od 8.02.2018 do odvolania

 


Cenník dreva v PDF - (478 KB STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 5.6.2018 Ihličnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja OM100, OM200, ES Pila, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 1,50 €/m³ bez DPH/ 1,80€ /m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy ihličnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň SM/JD BO SC SM/JD BO SC SM/JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/    -19 cm x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/ 20-29 cm x x x x x x 87 104,4 77 92,4 87 104,4 80 96 60 72 80 96
3/ 30-39 cm 112 134,4 102 122,4 132 158,4 107 128,4 82 98,4 107 128,4 82 98,4 72 86,4 100 120
4/ 40-49 cm 117 140,4 112 134,4 142 170,4 112 134,4 87 104,4 122 146,4 82 98,4 72 86,4 100 120
5/ 50-59 cm 122 146,4 117 140,4 152 182,4 112 134,4 87 104,4 122 146,4 82 98,4 72 86,4 100 120
6/     60+ cm 127 152,4 122 146,4 162 194,4 112 134,4 92 110,4 127 152,4 85 102 74 88,8 105 126
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň SM/JD BO SC SM/JD BO SC SM/JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/    -19 cm 60 72 50 60 60 72 50 60 45 54 50 60 x x x x x x
2/ 20-29 cm 74 88,8 62 74,4 75 90 65 78 48 57,6 58 69,6 50 60 40 48 46 55,2
3/ 30-39 cm 80 96 64 76,8 90 108 68 81,6 50 60 60 72 50 60 42 50,4 48 57,6
4/ 40-49 cm 80 96 64 76,8 90 108 68 81,6 50 60 60 72 50 60 42 50,4 48 57,6
5/ 50-59 cm 80 96 64 76,8 90 108 68 81,6 50 60 60 72 56 67,2 42 50,4 48 57,6
6/     60+ cm 83 99,6 67 80,4 93 111,6 70 84 52 62,4 62 74,4 58 69,6 45 54 50 60
Kvalita žrde vláknina

palivové
drevo
ihličnaté

samovýroba
ihličnaté
dĺžka 2-4m ihličnaté ihličnatá 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
37 44,4 31 37,2 17,28 20,74 27 32,4 7 4 10,94 6,25

* všetky ceny sú bez DPH

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 8.02.2018 Listnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja : OMl00, OM200, ES Pila,, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 2,00 €/m³bez DPH, 2,40 €/m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy listnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/    -19 cm x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/ 20-29 cm x x x x x x 62 74,4 132 158,4 62 74,4 57 68,4 82 98,4 49 58,8
3/ 30-39 cm 202 242,4 302 362,4 102 122,4 102 122,4 192 230,4 65 78 75 90 152 182,4 57 68,4
4/ 40-49 cm 232 278,4 362 434,4 107 128,4 112 134,4 222 266,4 72 86,4 75 90 182 218,4 62 74,4
5/ 50-59 cm 252 302,4 422 506,4 112 134,4 122 146,4 242 290,4 75 90 75 90 182 218,4 67 80,4
6/     60+ cm 272 326,4 452 542,4 117 140,4 132 158,4 262 314,4 78 93,6 77 92,4 202 242,4 72 86,4
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/    -19 cm x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/ 20-29 cm 52 62,4 92 110,4 50 60 52 62,4 92 110,4 47 56,4 50 60 62 74,4 44 52,8
3/ 30-39 cm 58 69,6 127 152,4 52 62,4 56 67,2 97 116,4 47 56,4 52 62,4 72 86,4 44 52,8
4/ 40-49 cm 62 74,4 132 158,4 54 64,8 56 67,2 102 122,4 47 56,4 52 62,4 72 86,4 44 52,8
5/ 50-59 cm 62 74,4 142 170,4 56 67,2 56 67,2 107 128,4 47 56,4 52 62,4 72 86,4 44 52,8
6/     60+ cm 63 75,6 152 182,4 58 69,6 57 68,4 112 134,4 47 56,4 53 63,6 72 86,4 45 54
Kvalita vláknina vláknina palivové drevo listnaté tvrdé

palivové drevo listnaté mäkké


samovýroba listnaté tvrdé
dĺžka 2-4m listnatá tvrdá listnatá mäkká 1 prm 1 m³ 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
47 56,4 33 39,6 24,3 29,16 45 54 20,52 24,624 38 45,6 8 5 14,81 9,26