Home Smernice
Smernice PDF Tlačiť E-mail
Streda, 22 Apríl 2015 20:42

Smernica o samovýrobe palivového dreva v podmienkach Obecného podniku lesov, spol. s. r. o., Poniky


Smernica o samovýrobe palivového dreva


Interná smernica č. 2/2015 zo dňa 19.6.2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Posledná úprava Pondelok, 10 August 2015 14:46