Home Hranice
Hranice územia obecných lesov Poniky PDF Tlačiť E-mail
Nedeľa, 29 Január 2012 12:30

Územie obecných lesov Poniky sa nachádza na rozhraní Zvolenskej kotliny, Bystrickej vrchoviny, Slovenského Rudohoria a masívu Poľany v nadmorskej výške od 433 m n. m. v lokalite Veľké Plavno, po 1293 m n. m. na kóte Bukovina a jeho výmera je 1905 ha lesnej pôdy..


Hranica územia Obecného podniku lesov Poniky začína na kóte Poľana 1192 m n. m., odtiaľ pokračuje do údolia potoka Zolná hranicou k.ú. pokračuje po ústie doliny Piačkovo. Odtiaľ sa stáča hranicou k.ú. Strelníky a  Poniky na cestu Vajdovo - Povrazník, vchádza do doliny Mokrá Driekyňa a pokračuje potokom po hranici k.ú. Poniky a Slovenská Ľupča na kótu Farbište. Odtiaľ pokračuje hranicou k.ú. Poniky a Slovenská Ľupča a okrajmi lesných porastov do údolia potoka Tebešovo, a ďalej pokračuje na hrebeň a schádza do údolia potoka Veľké Plavno. Odtiaľ pokračuje proti prúdu potoka Veľké Plavno a pokračuje lesnou cestou do údolia Budislavskej doliny a  vychádza na štátnu cestu Šalková - Poniky. Odtiaľ pokračuje hranicami porastov a  hranicou k.ú. Poniky a k.ú. Oravce na trojhranicu k.ú. Poniky, Oravce, Dúbravica. Ďalej ide hranicou k.ú. Poniky a k.ú. Dúbravica, potom ponad osadu Ponická Huta na kótu Jasenový vrch. Odtiaľ schádza do Palovie doliny a pokračuje hranicou k.ú. Hrochoť a k.ú. Poniky na kótu Žiarec a na kótu Bukovina 1293 m n. m.. Odtiaľ sa vracia na východiskovú kótu Poľana 1192 m n. m..