Home Drevo
Drevo PDF Tlačiť E-mail
Piatok, 27 Marec 2015 09:54

Cenník surového dreva  OPL Poniky platný od 16.01.2023

Platnosť cenníka: od 16.01.2023 do odvolania

Ing. Peter Matula, konateľ   Ing. Juraj Piar, konateľ

 


Cenník dreva v PDF IHLIČNATÉ - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 16.01.2023 Ihličnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja: OM100, OM200,ES Píla, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 1,50 €/m³ bez DPH/ 1,80€ /m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy ihličnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

1/
-19 cm

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 115 138 115 138 90 108 150 180
3/
30-39 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 125 150 125 150 95 114 160 192
4/
40-49 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x 125 150 125 150 95 114 160 192

5/
50-59 cm

x x x x x x x x x x x x x x x x 125 150 125 150 95 114 160 192
6/
60+ cm
x

x

x x x x x x x x x x x x x x 125 150 125 150 95 114 160 192
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň SM JD BO SC SM JD BO SC SM JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
100 120 80 96 60 72 90 108 x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
115 138 115 138 85 102 120 144 115 138 115 138 80 96 100 120 80 96 80 96 60 72 80 96
3/
30-39 cm
125 150 125 150 90 108 130 156 125 150 125 150 85 102 110 132 80 96 80 96 70 84 90 108
4/
40-49 cm
125 150 125 150 90 108 130 156 125 150 125 150 85 102 110 132 80 96 80 96 70 84 90 108
5/
50-59 cm
125 150 125 150 90 108 130 156 125 150 125 150 85 102 110 132 80

96

80 96 70 84 90 108
6/
60+ cm
125 150 125 150 90 108 130 156 125 150 125 150 85 102 110 132 80 96 80 96 70 84 90 108
Kvalita žrde vláknina
paletárska
vláknina
štiepkárska

palivové drevo
ihličnaté

samovýroba ihličnaté,
listnaté mäkké

dĺžka
2-6m
ihličnaté ihličnaté z OM 100 vlastná doprava 1 prm 1 m³ 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH 1prm bez DPH 1prm s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
66 79,2 70 84 60 72 55 66 25,6 30,72 40 48 20 5 24 6 12,8 3,2 15,36 3,84

* všetky ceny sú bez DPH

Cenník dreva v PDF LISTNATÉ - (STIAHNUŤ)

Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 16.1.2023 Listnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja: OM100, OM200,ES Píla, bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 2,00 €/m³bez DPH, 2,40 €/m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy listnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
x x x x x x x x x x x x 100 120 130 156 60 72
3/
30-39 cm
x x x x x x x x x x x x 115 138 300 360 70 84
4/
40-49 cm
x x x x x x x x x x x x 115 138 300 360 70 84
5/
50-59 cm
x x x x x x x x x x x x 115 138 300 360 70 84
6/
60+ cm
x x x x x x x x x x x x 115 138 300 360 70 84
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/
-19 cm
x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/
20-29 cm
100 120 130 156 60 72 100 120 130 156 60 72 x x 100 120 x x
3/
30-39 cm
115 138 300 360 70 84 115 138 300 360 70 84 x x 200 240 x x
4/
40-49 cm
115 138 300 360 70 84 115 138 300 360 70 84 x x 200 240 x x
5/
50-59 cm
115 138 300 360 70 84 115 138 300 360 70 84 x x 200 240 x x
6/
60+ cm
115 138 300 360 70 84 115 138 300 360 70 84 x x 200 240 x x
Kvalita vláknina vláknina palivové drevo listnaté tvrdé

palivové drevo listnaté mäkké


samovýroba listnaté tvrdé
dĺžka
2-6m
listnatá tvrdá listnatá mäkká 1 prm 1 m³ 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ bez DPH 1 m³ s DPH
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.
90 108 60 72 31,5 37,8 58,33 70 22,4 26,88 40 48 13,5 5,4 25 10 30 12